Werking adviesmodel

 

Cercospora infectie vereist een lange periode van bladnat of hoge luchtvochtigheid, in combinatie met een behoorlijk hoge temperatuur (minstens 16 °C) tijdens die uren. Per dag berekent het model een infectie-index (DIV) op basis van bladnatduur en temperatuur. Deze dagelijks index kan variëren tussen 0 en 7.

 

Het criterium voor een advies wordt bereikt als op drie achtereenvolgende dagen de som van de dagindexen 5 of hoger is. Dit kunnen dus twee dagen zijn met elk een dagindex van 3, maar het kan ook 1 dag zijn met een index van 5, 6 of 7. Als aan het criterium is voldaan, dient zo snel mogelijk een bespuiting te worden uitgevoerd. De afgelopen jaren is het model door het IRS in veldproeven getest en deze criteria blijken in Nederland goed te voldoen om vroegtijdig het optreden van cercospora te voorspellen.

 

Ook voor de andere bladschimmels (meeldauw, ramularia, roest) geldt dat infectiekans sterk afhangt van de weersomstandigheden (temperatuur, bladnat, straling, neerslag). Het model berekent het dagelijkse gevaar en dit wordt weergegeven op een schaal van 0 t/m 3. Als op twee opvolgende dagen samen een totaal van 5 of meer indexpunten is bereikt, geeft het programma een attentie. Anders dan bij Cercospora worden dus geen spuitadviezen gegeven. Een attentie van het programma betekent dat u wordt aangeraden uw bietengewas goed te inspecteren. Mocht u dan inderdaad de betreffende schimmel vinden, dan kan een bespuiting raadzaam zijn. Deze bladschimmels treden minder vaak op c.q. zijn beter beheersbaar dan Cercospora, en dus wordt geen spuitadvies gegeven zolang de betreffende ziekte nog niet daadwerklijk zichtbaar is in het gewas.

Tabblad Advies

 

Bieten online bevat de tabbladen Advies, Grafieken, Toelichting en Online weer. De belangrijkste pagina waarop u ook binnenkomt, bevat het Advies.

 

Bovenaan de pagina ziet u de uitgangspunten: de datum/tijd waarop het advies is opgesteld en de regio. De informatie wordt elk uur ververst, zodat als u inlogt u altijd een zo actueel mogelijk beeld krijgt van de weersgegevens en de adviezen. Op basis van uw woonplaats bent u gekoppeld aan het weerstation zo dicht mogelijk in uw buurt. Het is mogelijk om van meerdere regio's/weerstations de gegevens te ontvangen (b.v. adviseurs): in dat geval fungeert het venster achter Regio als keuze-box waarmee u kunt kiezen voor de verschillende weerstations.

 

Het enige dat u zelf moet/kunt registreren, is de datum van een eventuele bespuiting. Als u een bespuiting hebt uitgevoerd, verwijdert u het vinkje bij "Nog niet gespoten" en vult u de datum van de bespuiting in. De pagina wordt dan ververst omdat dit van invloed is op de advisering.

 

Onder de uitgangspunten kan een extra tekst worden vermeld (voorafgegaan door een blauw uitroepteken). Hier kan door het IRS bijvoorbeeld melding gemaakt worden van de eerste cercospora waarnemingen in uw gebied. 

 

Het gele venster presenteert het advies voor uw situatie. Grofweg zijn de volgende situaties mogelijk:

 

·        Er is geen gevaarlijk weer voor cercospora vastgesteld. Een spuitadvies is niet aan de orde.

 

·        Er zijn wel gevaarlijke omstandigheden geweest, maar er is niet voldaan aan het criterium voor een bespuiting. U krijgt geen spuitadvies maar wordt wel geattendeerd op de omstandigheden. Extra gewascontrole kan in zo'n geval raadzaam zijn.

 

·        De komende dagen wordt dusdanig gevaarlijk weer verwacht dat het spuitcriterium bereikt zou kunnen gaan worden. Ook in dit geval dus géén spuitadvies maar alvast een attentie dat dat eraan zou kunnen komen.

 

·      Er is voldaan aan het criterium voor een bespuiting, dus minstens 5 punten op drie achtereenvolgende dagen. Het advies luidt om een bespuiting uit te voeren.

 

·      Als het criterium voor een bespuiting is bereikt maar er is recent nog een bespuiting uitgevoerd, geldt dat er nog voldoende werkingsduur is en dus nog niet gespoten hoeft te worden. Er wordt gerekend met 3 weken beschermingsduur.

 

Onder het adviesvenster ziet u een tabel met de dagelijkse ziekte omstandigheden voor de periode van circa 10 dagen terug tot 4 dagen vooruit. Per dag ziet u de neerslag (in mm. en kans), het aantal uren nat en de minimum-maximum temperatuur. De kolommen aan de rechterkant geven de uitkomsten van het model: de dagelijkse cercospora index (variërend tussen 0 en 7) en het gevaar voor meeldauw, ramularia en roest (varierend tussen 0 en 3).

 

Middels kleuren wordt extra aandacht gegeven aan gevaarlijke dagen. Dagen worden geel ingekleurd bij een index van 1, oranje bij een index van 2 en effen rood bij een index van 3 of hoger. Dagen waar aan het adviescriterium voor Cercospora wordt voldaan worden felrood ingekleurd. Zo heeft u direct een goed inzicht in het gevaar.

 

Het adviesmodel maakt ook gebruik van de weersverwachting voor uw regio. Voor 4 dagen vooruit wordt het voorspelde weer en de ziektekansen gegeven. Naast de voorspelde neerslaghoeveelheid ziet u ook de bijbehorende kans.

 

Helemaal onderaan de pagina van het tabblad Advies vindt u de weersverwachting voor uw gebied. De tabel geeft de gedetailleerde verwachting per 3 uurlijkse periode voor de komende dagen. Enkele opmerkingen ter toelichting:

 

·        Alle waarden gelden als gemiddelde rondom het aangegeven tijdstip. De neerslaghoeveelheid is hierop een uitzondering: vermeld wordt de totale hoeveelheid neerslag die in de 3-uurlijkse periode wordt verwacht.

 

·        De luchttemperatuur wordt gegeven voor zowel 1,50 m. hoogte als 0,10 m. hoogte. De temperatuur op gewasniveau wordt gebruikt voor het model. Op zonnige, droge dagen zult u zien dat deze temperatuur gemakkelijk een paar graden hoger kan worden.

 

·        De bladnatvoorspelling wordt berekend op basis van o.a. temperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheid en straling. Het resultaat wordt weergegevens als 0 (droog) of 1 (nat).

 

·        De windsnelheid (m/s) geldt voor spuitboomhoogte. Standaard in de meteorologie wordt windsnelheid gegeven voor 10 meter hoogte, dus wat u in de tabel ziet is al omgerekend naar een voor de landbouw relevante hoogte. Afhankelijk van het weertype kan dit wel een factor 2 schelen.

 

·        De bewolkingsgraad ("Bew. graad") wordt in de meteorologie uitgedrukt in achtsten. De waarde kan dus variëren van 0 (volledig onbewolkt) tot 8 (volledig bewolkt).

 

·        De kolom aan de rechterkant ("Spuitweer") geeft een indicatie van de verwachte spuitomstandigheden (variërend van - - tot ++). Dit betreft een beoordeling van wind, neerslagkans en bladnatsituatie en geldt dus bij het uitvoeren van de bespuiting. Er wordt niet naar de werking van het middel (bijvoorbeeld opname, systemische verspreiding) gekeken zoals in het Gewis programma.

 

Onder de tabel vindt u het "weerpraatje". In tekst wordt de weersverwachting beschreven voor zowel de korte als de lange termijn. Eventuele regionale bijzonderheden worden vermeld.

 

 

Tabblad Grafieken

 

Op dit tabblad kunt u in grafiekvorm de belangrijkste gegevens bekijken voor het hele lopende seizoen. De bovenste grafiek geeft de neerslag en de temperatuur (min-max). Daaronder per ziekte een grafiek met het dagelijks gevaar.

 

 

Tabblad Online weer

 

Via Bieten online heeft u automatisch ook toegang tot de module Online weer van Opticrop. Nog uitgebreider dan op het tabblad Advies, ziet u hier de actuele weersverwachting voor uw gebied. Bovendien kunt u hier de meetgegevens van het weerstation bekijken én de actuele radarbeelden van de neerslag.